ARA SÍ S’OBRE LA NEGOCIACIÓ (UGTPRESONS, CCOO, CATAC i CSIF)

Assisteixen per part de l’Administració, Pilar S., Subdirectora General de Funció Pública; Ferran

D., Subdirector Gral. de RR.HH. i relacions sindicals del Departament de Justícia; Ramon P.,

Director General de Serveis Penitenciaris; Rosa P., Subdirectora Gral. de RR. HH. i Econòmics

de la DGRPiR, José Luis V., Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària, Ferran C.,

Cap de Servei de Selecció i Provisió i Jesús P., Cap de Servei de Gestió de RR.HH. Per la part

sindical, UGTPRESONS, CCOO, CATAC i CSIF.

Després de les reunions dels dies 1 i 14, que van resultar decebedores i insultants tant en el

fons com en la forma, l’Administració ens ha tornat a convocar avui amb caràcter d’urgència

per presentar-nos una nova proposta, diferent a la infumable presa de pèl anteriorment

presentada per duplicat, que suposadament ha de permetre iniciar una negociació real i

seriosa.

El director general, després d’una introducció en la que ens informa dels grans esforços que

estan realitzant per tal d’aconseguir que Funció Pública i el Departament d’Economia permetin

un increment del nou programa que ha de substituir l’actual PIPE, ens presenta un esborrany

de proposta, en el que sembla que diverses de les qüestions que fins ara ens havien presentat

com a “tabús” innegociables comencen a no ser-ho tant.

A grans trets el que se’ns exposa és el següent:

 Negociació d’un nou Acord de condicions de treball a 2 anys.

 Integració del programa PINHO al complement específic a partir de l’1 de gener de

2012, tal i com preveu la pròrroga de l’Acord.

 Creació d’un nou programa que substitueixi a l’actual PIPE amb unes quantitats que

fregarien els 75 € mensuals, amb la voluntat de lligar-ho al compliment d’uns requisits

inacceptables i que tenen intenció d’incidir, per exemple, en el número de canvis de

servei, compensació de festius, provisions provisionals, forma de cessaments (per codi

lloc), etc…

Els sindicats presents ni tan sols entrem a valorar aquest seguit de mesures i manifestem que

les quantitats indicades s’allunyen enormement del que podria ser una oferta viable, i aquesta

no és una altra que el manteniment del 100 % de les quantitats totals que sumen els dos

programes fins ara vigents.

Creiem que, respecte el programa PINHO, no ha de suposar cap “concessió estelar” per part

de l’Administració la seva integració en el complement específic, ja que era el que tocava per

acord.

Respecte el programa PIPE, en la primera proposta de “retallades generals” realitzada per

Funció Pública, aquest programa apareixia com susceptible de ser suprimit, evolucionant

posteriorment, en el seguit de mesures finals, en una “substitució” del mateix. Entenem doncs

que, al tractar-se d’una substitució de programes, aquest ha de mantenir exactament

idèntiques quantitats econòmiques. Els sindicats presents traslladem una proposta d’acord a 2 anys que contempli, a grans trets,

l’incorporació del nou programa substitut de l’actual PIPE en el complement específic l’1 de

gener de 2013, amb les quantitats econòmiques actuals i amb l’increment de l’IPC

corresponent al 2012, així com una clàusula d’exclusió de retallades que impedeixi l’aplicació

futura d’una suposada retallada provinent del Gobierno Central.

Així mateix aquesta proposta d’acord contempla la convocatòria d’oposicions adreçada al

personal de rehabilitació que permeti consolidar els llocs de treball als companys i companyes

d’aquesta àrea, així com el procés selectiu per tal de dotar el nou centre penitenciari de

Tarragona.

El Director General i la representant de Funció Pública prenen nota diligentment.

Creiem que, si bé és cert que l’Administració en aquesta tercera reunió ha aconseguit que

acabi sense que ens aixequem de la taula, també ho és que ens trobem molt allunyats en les

nostres posicions i que falta concreció en molts punts. Per això advertim als representants de

l’Administració que la propera reunió serà cabdal i que el que ens presentin determinarà el

futur immediat, i els comuniquem que el seguit de mesures que vem acordar realitzar en la

reunió intersindical del passat divendres queden ara només “congelades” i del contingut i

resultat de la propera reunió dependrà que segueixin ajornades o es reactivin totes i passem

tots plegats unes festes molt mogudes.

Es decideix continuar amb la reunió el proper dijous 22 a les 17 hores.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.