NOTA A LA PLANTILLA DEL CP HOMES "MODEL"

UGT :: CCOO :: CATAC :: CSIF

Durant el matí d’avui un nombre important de treballadors/es del CP Homes de Barcelona, han rebut una notificació del Director General de Serveis Penitenciaris que informava d’una reducció de les retribucions de la nòmina del mes de gener, fonamentant-la en l’aplicació de l’art. 30 de l’EBEP que diu “la part de jornada no realitzada donarà lloc a la deducció proporcional dels havers, que no tindrà caràcter sancionador”.

Les quatre organitzacions sindicals, davant aquesta desmesurada iniciativa, hem contactat amb la DG i hem exigit al Director General la retirada immediata d’una mesura que representa a tots els efectes una sanció econòmica encoberta i li hem advertit que no tolerarem que aquest despropòsit s’estengui a treballadors d’altres centres penitenciaris.

La solució aportada pel Director General de Serveis Penitenciaris, totalment injusta i insatisfactòria, consisteix en que a les persones afectades se’ls retornarà a la nòmina del mes de febrer l’import retingut, si prèvia reclamació s’indica la voluntat de retornar les hores no realitzades.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.