El conseller de Justícia fixa l’inici del tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona l’any 2015

Germà Gordó detalla que el nou Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-2020 preveu la construcció d’un nou centre de preventius a Barcelona, però descarta el projecte inicial per a la Zona Franca

La proposta del nou Pla preveu la posada en marxa dels nous centres penitenciaris de Puig de les Basses, a Figueres, el 2014 i Mas Enric, al Catllar, el 2015, reconvertir en centres oberts els actuals centres penitenciaris de Girona i Tarragona i tancar també la centenària presó de Figueres

En total, la proposta de nou Pla director preveu que les presons catalanes tindran una capacitat total de 12.067 interns i internes a finals de 2020

El projecte de Pla director, presentat aquesta tarda al Parlament, respon a la necessitat d’adequar el sistema penitenciari a l’evolució a la baixa de la població reclusa i a les previsions futures, consolidant el model d’èxit penitenciari català basat en la reeducació i reinserció dels interns

La proposta de Pla és oberta, a la cerca dels màxims consensos, tant amb les forces polítiques com amb la societat civil

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha presentat aquesta tarda, durant la seva compareixença a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya, la nova proposta de Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-2020. El projecte presentat és un document obert que cerca els màxims consensos, tant amb les forces polítiques com amb la societat civil, que s’ajusta a les necessitats de la realitat penitenciària de Catalunya i pretén enriquir-se amb les aportacions de tots els agents implicats en la política penitenciària catalana.

El nou Pla respon a la necessitat d’adequar les infraestructures penitenciàries futures a l’evolució real de la població reclusa catalana, ja que les estimacions fetes en l’anterior pla no s’ajusten a la realitat.

El Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-2020 assumeix aquesta nova realitat i es marca com a objectiu principal implantar definitivament el model penitenciari català, amb una taxa positiva de reinserció dels interns, i opta per la creació de centres especialitzats en funció de les diferents necessitats del cicle de rehabilitació i reinserció dels interns. I, així mateix, es marca com a objectiu prioritari tancar centres antiquats que no responen a aquest model, com La Model i el Centre Penitenciari de Figueres.

Les previsions de futur pel que fa a l’evolució de la població penitenciària

El decreixement de la població penitenciària dels darrers tres anys situa la població reclusa actual entorn als 10.000 interns, una xifra que trenca la tendència de creixement dels darrers 10 anys i que situa la demanda futura de places penitenciàries per al 2020 entorn a les 11.600. Aquest canvi de tendència a la baixa, i amb un progressiu estancament, ha obligat a modificar les necessitats d’infraestructures previstes per ajustar-les a la realitat en un exercici de racionalització i capacitat d’adaptació d’un sistema com el català, modern i de referència.

D’acord amb aquestes estimacions, la proposta de nou Pla preveu que a finals de 2020 Catalunya disposarà d’un total de 12.067 places, tant en règim ordinari com obert.

Tancament de centres antiquats i construcció de nous equipaments

Tenint en compte aquesta realitat, el Departament de Justícia es marca com a objectiu prioritari el tancament de centres antiquats, que ja no responen, tot i l’esforç de les persones que hi treballen, a la finalitat última de rehabilitació i reinserció dels interns. Per aquest motiu, la proposta de nou Pla preveu que l’inici del tancament de la presó Model serà l’any 2015 i estableix que la data de tancament del Centre Penitenciari de Figueres serà durant l’any vinent. El tancament d’aquests equipaments antiquats comportarà alhora la construcció i obertura de nous centres.

L’any 2014 les actuacions es localitzen a terres gironines:

El tancament de la centenària presó de Figueres suposarà l’obertura del centre de nova construcció, ja finalitzat, de Puig de les Basses, l’any 2014. Aquesta nova instal·lació aportarà al sistema 1.018 noves places. Amb l’entrada en funcionament d’aquest nou equipament, el Centre Penitenciari de Girona es reconvertirà en un centre de règim obert, mentre no sigui necessària i possible la construcció d’un nou centre obert i atenent les possibilitats que ofereixi l’aprofitament urbanístic.

L’any 2015 les actuacions es localitzen a terres tarragonines:

Aquesta reconversió, i amb les mateixes premisses, també es preveu per a l’actual Centre Penitenciari de Tarragona, quan Mas Enric, ubicat al Catllar i actualment en obres, s’obri l’any 2015. L’obertura d’aquest nou centre aportarà al sistema penitenciari català 1.020 places.

Amb l’obertura de nous centres i la possible reconversió dels antics s’aconsegueix un sistema penitenciari especialitzat en funció de les necessitats per al compliment de condemna i per a les fases de reeducació i reinserció dels interns. Es tracta de redefinir, en alguns casos, equipaments que contribueixin a desenvolupar el model penitenciari català i amb millores importants, també, en les condicions laborals i de seguretat del personal penitenciari que faciliten la tasca de vigilància, entre d’altres.

I les actuacions que es localitzen a Barcelona:

Per substituir la vella Model, el Departament preveu construir un centre de preventius a Barcelona, però es descarta el projecte inicial previst per a la Zona Franca, ja que no s’han complert les previsions de població penitenciària de l’anterior pla director.

Es preveu que aquest nou equipament aporti 500 places més al conjunt del sistema. Amb aquesta operació, el Departament aposta per un model d’actuació específic per a interns preventius per minimitzar els efectes negatius de la primera entrada a presó.

A més, la proposta de Pla també inclou la construcció d’un nou centre Obert a la capital catalana, amb 800 places, que permetrà tancar els centres oberts de Barcelona 1 i 2 l’any 2016.

Amb aquesta modificació es manté el compromís del Departament de consolidar i desenvolupar un model penitenciari especialitzat, que s’adeqüi tant a les condicions de compliment de la pena com a les de rehabilitació i reinserció. Per exemple, els interns preventius que han de desplaçar-se habitualment a dependències judicials, per l’especificitat de la ubicació del centre, es trobaran dins de l’àrea metropolitana per facilitar els trasllats. I els que es troben en règim obert veuran facilitada la seva mobilitat per complir amb les seves obligacions, ja siguin laborals, familiars, de reinserció, etc.

Les dones al sistema penitenciari català

La població reclusa femenina actual és de 700 dones del total d’uns 10.000 interns. Les previsions fetes per a l’any 2020 indiquen que aquestes sobrepassaran les 800 recluses. Per aquest motiu, i responent a l’objectiu d’especialització de centres, el Pla preveu remodelar el Centre de Dones de Barcelona (Wad Ras) com a centre preventiu femení, centre obert de dones i centre penitenciari de mares.

La població femenina penada tindrà també places específiques en els nous equipament previstos en la proposta de Pla director.

Inversió del Pla 2013-2020

La inversió prevista per al nou Pla és de 170.565.511 euros, en concepte de remodelacions i nous equipaments.

I, així mateix, es preveu una inversió de 127 milions d’euros i 122 milions d’euros, en concepte de drets de superfície per a Puig de les Basses i el Catllar, respectivament.

premsa.gencat.cat

Esta entrada fue publicada en Noticias. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.